Pokaż jak uzyskać certyfikat:

Aby rejestracja zakończyła się pomyślnie należy podać jeden z trzech numerów certyfikatów:

- UDT - Urzędu Dozoru Technicznego - Certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii,

- Certyfikat przyznawany przez Akademię Corab,

- Uprawnienia SEP do 1kV - eksploatacja lub dozór.

Jeśli chciałbyś uzyskać certyfikat przyznawany przez Corab, możesz wziąć udział w Akademii Corab.